Advanced Search

150,000 PLN to 30,000,000 PLN

More Search Options
we found 0 results
Your search results

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez FOX PROMOTION S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 20 / 415 ( administratora rentflatpoland.com ) moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celu odpowiedzi na pytania zadane przez formularz oraz przekazywania informacji o oferowanych usługach zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) mam prawo do dostępu do podanych przeze mnie danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zgłoszenia.

*I hereby agree for processing by the FOX PROMOTION S.C. (the administrator of rentflatpoland.com) my personal data included in this form in order to obtain the answer to the questions asked by the form and to obtain information about the services offered in accordance with the Act on the protection of personal data (Journal of Laws No. 133, item 883) . I acknowledge that I have the right to access and rectify above mentioned personal data, as defined in the Act of August 29, 1997 on the Protection of Personal Data (Journal of Laws of 2014, item 1182, with amendments). The disclosure of personal data is voluntary, but necessary for the filing of the application.

Compare Listings